Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

 

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

- http://www.program-podezelja.si/

 

- https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Pr Taufo

THOMAS ČERNE

NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 

Poljšica 44.b

4247 Zgornje Gorje

 

T: Vesna Černe 031 33 99 60

T: Thomas Černe 031 67 87 22